De steunregeling praktisch?

Gabriel Salgado
Leestijd 3 minuten
24 februari 2023

Steunhoogte van call-regeling

De totale steun over alle call-oproepen en projecten voor zonnepanelen en windturbines is beperkt door het vooraf bepaalde budget. In 2022 werden in totaal drie calls georganiseerd voor middelgrote zonne-installaties en kleine en middelgrote windturbines. Hoewel ook andere groene investeringen kunnen deelnemen aan een call, focussen we in dit artikel op subcall 2 ‘overige PV’ (de meest gangbare zonneprojecten).
• Call 1 in maart 2022 verdeelde een budget van 4,9 miljoen euro over 182 projecten (60% van de deelnemers).
• Call 2 had nog meer succes: van de 386 deelnemers genoten maar liefst 362 projecten van het budget van 8,8 miljoen euro.
• Call 3 sloot het jaar af met een totaal steunbedrag van 2,5 miljoen euro voor 161 projecten.

Bijkomende voorwaarden voor steunaanvraag

Bij het indienen van een steunaanvraag moet u rekening houden met de volgende voorwaarden:
• U mag slechts 1 aanvraag doen per toegangspunt voor injectie.
• De werken mogen nog niet zijn gestart, niet vóór en niet tijdens de selectieprocedure.
• Indien nodig beschikt u over een geldende omgevingsvergunningsaanvraag.
• Uw onderneming heeft geen schulden of verkeert niet in financiële moeilijkheden.
• U voert de werken meteen uit na een positieve beslissing, anders mag u pas 2 jaar later opnieuw deelnemen.

Stap 1: Voorbereiding
Voordat u een steunaanvraag indient, is het belangrijk om een voorbereidende studie uit te voeren. Dit kan het beste ondersteund worden door een expert. Zo bent u goed voorbereid op de call die gaat komen.

Stap 2: Steunaanvraag
U hebt 14 dagen de tijd om uw steunaanvraag in te dienen tussen de opening en de afsluiting van een call-oproep. Het is belangrijk om de steunaanvraag goed te onderbouwen en aan alle voorwaarden te voldoen.

Stap 3a: Ontvankelijkheid
Binnen enkele weken krijgt u te horen of uw steunaanvraag ontvankelijk is. Dit is nog geen beslissing over de eventuele steun die u krijgt, maar slechts een bevestiging of uw aanvraag aan alle voorwaarden voldoet.

Stap 3b: Toekenning steun
Zodra de steunaanvragen ontvankelijk worden verklaard (zie stap 3a), worden ze gerangschikt op basis van de verhouding tussen de aangevraagde steun en de verwachte energieopbrengst en levensduur van het project. De projecten met de laagste verhouding worden als eerste overwogen voor steun. U krijgt ten laatste twee maanden na het afsluiten van de call-oproep te horen of uw aanvraag is goedgekeurd en u steun zal ontvangen.

Stap 4: Bankwaarborg
Na ontvangst van de beslissing over de steun moet u binnen 30 dagen een bankwaarborg stellen voor het steunbedrag. Dit bedrag is 7,5% van het gevraagde steunbedrag, met een minimum van €2.000. Het niet tijdig leveren van het bewijs van bankgarantie betekent uitsluiting van calls voor drie jaar.

Stap 5: Indienstname installatie
Binnen 18 maanden na de betekening van de steunbeslissing moet u uw PV-installatie in gebruik nemen. Indien dit niet gebeurt, verliest u het recht op (gedeeltelijke) steun. Laattijdige realisaties verliezen het recht op (gedeeltelijke) steun als ze de installatie in het daaropvolgende jaar in gebruik nemen. Als de installatie te laat in gebruik wordt genomen, vervalt het recht op steun volledig.

Stap 6: Bewijs indienstname
Binnen 30 dagen na de indienstname van de installatie moet u het eerste bewijs van indienstname indienen. Dit bewijs is essentieel voor de volgende stap in de procedure.

Stap 7: Aanvraag uitbetaling
U moet ten laatste 6 maanden na de indienstname van de installatie een aanvraag tot volledige uitbetaling van de steun indienen. U dient bij de aanvraag een kopie van de eerste onomkeerbare contractuele verbintenis, aangegaan voor de uitvoering van de subsidieerbare werkzaamheden, mee te sturen. Het niet indienen van de aanvraag binnen de gestelde termijn betekent geen uitbetaling van de steun.

Stap 8: Uitbetaling
Zodra u bewijs heeft geleverd over de operationele installatie, wordt uw volledige investeringssteun uitbetaald. Over het algemeen ontvangt u geen uitbetaling later dan 36 maanden na datum van betekening van de beslissing over de steun.

Cookies!

Wij gebruiken cookies om onze website te verbeteren en analyseren. Als je niet akkoord gaat, plaatsen we alleen functionele en analytische cookies.

Nee, sluiten
OK!